วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลี
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
ชวนเที่ยวเกาหลี   เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตการเดินทาง
กรุงโซล  พานั่งรถชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่
สุดในประเทศ  สถานีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง
ทัวร์เกาหลี-เที่ยว คลองชงเกชองคลองชงเกชอนคลองชงเกชอน เกาหลี
คลองชงเกชอน (Cheonggyecheon)   นั่งรถไปบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน ชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ประวัติคลองชองเกชอนก่อนทศวรรษที่ 1960 กษัตริย์ยองโจ (กษัตริย์องค์ที่ 21 ของราชวงศ์โชซอน) ได้รับสั่งให้ดำเนินการขุดคลองชองเกชอนถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ ใช้คนงานประมาณ 200,000คน เพื่อปรับพื้นที่ให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง ภายหลังสงครามเกาหลี พื้นที่ริมคลองได้กลายสภาพไปเป็นชุมชนแออัด น้ำเน่าเสีย สิ่งแวดล้อมโดนทำลายผู้คนก็อาศัยอยู่ไปวัน ๆ ไร้อนาคต

ช่วงทศวรรษ 1960 และ 70   
มีความพยายามที่จะล้างพื้นที่สลัม และปรับปรุงสุขอนามัย จึงได้ปิดคลองตั้งแต่สะพานควางเกียว ไปถึงสะพานโอกันซูเกียว ในทงแดมุน บริษัทห้างร้านต่าง ๆเกิดขึ้น ถนนแออัดมากขึ้น จึงได้มีการสร้างทางด่วนยกระดับขึ้นเหนือถนนที่เกิดจากการปิดคลอง ผลที่ตามมาคือ มีสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และสิงอำนวยความสะดวกทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย

ช่วงทศวรรษ 1980 และ90
 พื้นที่แถบนี้ยังคงเจริญอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นศูนย์การค้ากรุงโซล จนเวลาผ่านไปโครงสร้างถนนก็ผุผัง เนื่องจากฝุ่นละอองและควันพิษ  กลายเป็นปัญหาความปลอดภัยของสาธารณะ ปี 2005 เพื่อให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยสำหลับศตวรรษที่ 21 จึงได้เกิดโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอนจนวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2005 คลองสะอาด น้ำสีฟ้าใส การฟื้นฟูคลองชองเกชอนครั้งนี้ถือเป็นการก้าวที่น่าจดจำในการทำให้กรุงโซล กลายเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่าง ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

สถานที่ที่น่าสนใจบริเวณคลองชงเกชอน
 ตามเส้นทางคลองชองเกชอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมือง และสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี
เกชอน พลาซ่า
 
1.ชองเก พลาซ่า
จุดเริ่มของคลองชองเกชอนน้ำพุที่ประดับประดา ไปด้วยไฟสามสี น้ำพุดอกไม้ไห และน้ำพุสองชั้น ที่ในแต่ละวันต้องปั้มน้ำ 65,000ตัน ที่ก้นคลองสว่างเรือง ๆด้วยไฟอ่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบ และเยือกเย็น
2.สะพานควังทงเกียว
 สะพานควังทงเกียวเคยเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10  แห่งการครองราชย์ของกษัตริย์ แทจง (กษัตริย์คนที่ 3ของโชซอน) ใช้เป็นถนนหลวงสำหรับเชื้อพระวงศ์และชนชั้นขุนนาง สะพานนี้ได้อยู่ในโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน ซึ่งได้รับการบูรณะแล้ว ยังถูกย้ายที่ตั้งให้ขึ้นไปทางต้นน้ำประมาณ 150 ม.จากที่ตำแหน่งเดิม
บันชาโด ภาพวาดขบวนแห่ของกษัตริย์ชองโจ

3.บันชาโด ภาพวาดขวบแห่ของกษัตริย์ชองโจ
 บันชาโดเป็นภาพวาดบนกำแพงเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดับที่เขื่อนซ้ายของคลองชองเกชอนตรงช่วงระหว่างสะพานควางเกียว บันชาโดที่เป็นของดั้งเดิมนั้นเป็นภาพวาดแสดงการเยี่ยมสุสานของพระราชบิดาและพระราชมารกาของกษัตริย์ชองโจ เป็นเวลา 8 วันจากภาพดั้งเดิมนี้ได้ถูกนำมาวาดใหม่ บนกำแพงยาว 192 ม. ซึ่งมีข้าราชบริพาร 1,779 คน และม้าอีก 779 ตัว ผู้ชมจะได้เห็นทุกรายละเอียดของแบบแผน เครื่องแต่งกายรูปแบบในสมัยนั้น และขนาดของขบวนแห่
4.กำแพงวัฒนธรรม และกำแพงแซกดง(กำแพงสายรุ้ง)
กำแพงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่ต้นคลองใกล้กับประตูโอกันซูมุน ประมาณครึ่งกำแพงในน้ำแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยห้าคนภายใต้แนวคิด “ทางสู่อนาคต”รวมไปถึงกำแพงแซกดงที่แสดงสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ซึ่งทำให้คลองชองเกชอนเป็นบริเวณที่จะได้ชื่นชมศิลปะ

5.สถานที่ตั้งประตูโอกันซูมุน
 ประตูโอกันซูมุนแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างประตูฮึนอินจิมุน และประตูควางฮวามุน ถูกสร้างขึ้นในช่วงการสร้างเมืองหลวงในสมัยต้นราชวงศ์โชซอนนักท่องเทียวจะได้เห็นภาพถ่ายของประตูระบายน้ำฟ้าช่องซึ่งมีน้ำไหลออกจากเมืองโดยตลอด และแบบจำลองที่เป็นสัญลักษณ์ของประตู ถัดจากประตูระบายน้ำคือสะพานโอกันซูเกียว ที่มีพระราชหัตถเลขาของกษัตริย์ยงโจจารึกอยู่ที่กินด้านล่างสะพาน ซึ่งแสดงให้เห็นการทำงานขุดคลองของเหล่าข้าราชบริพาร และมีโครงภาษาจีนสดุดีความสำเร็จของกษัตริย์เป็นตัวอักษรจีนพร้อมคำแปลภาษาเกาหลีอยู่ด้วย

6.บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ
ความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้คือ ครั้งหนึ่งเป็นที่สำหรับให้ผู้หญิงมาซักผ้า เป็นพื้นที่ระหว่างสะพานดาซานเกียวและสะพานยองโดเกียวแม่บ้านในกรุงโซลชอบที่จะมาซักผ้ากันที่นี่แม้แต่ในฤดูหนาว เพราะว่าที่นี่มีแดดตลอด ปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการซักผ้าที่คลองแล้ว แต่ก็มีการจัดพื้นที่โดยนำแผ่นหินเอียงที่เคยใช้ซักผ้ามาจัดวาง

กำแพงแห่งความหวัง 
7.กำแพงแห่งความหวัง กำแพงแห่งความหวังตั้งอยู่ระหว่างมณฑลชองเกชอน 8-กา และ 9-กา ดูสวยงานทั้งสองฝั่งของคลองเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเสียใจต่อการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและใต้ ถูกสร้างจากแผ่นกระเบื้องโดยชาวกรุงโซล ชาวเกาหลีเหนือ และชาวเกาหลีในต่างแดน รวมกว่า 20,000 คน เพื่อเป็นความหวังของความเป็นปึกแผ่นที่จะรวมชาติกันอีกครั้ง  ตัวกำแพงยาว 50 ม. ทั้งสองด้าน และสูง 2.2 ม. ถือเป็นกำแพงที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

8.กำแพงน้ำตกเป็นจังหวะ
 กำแพงหินอ่อนสูง 5 ม. และยาว 20 ม. มีน้ำไหลตกลงมา พื้นผิวของกำแพงตกแต่งด้วยหินรูปวงรีสีดำ ดูเหมือนปลากำลังวายทวนน้ำขึ้นไป ในตอนกลางคืนกำแพงจะถูกเติมสีสันด้วยแสงไฟทำให้ดูเหมือนน้ำกำลังตกลงมาเป็นจังหวะดนตรี

9.น้ำพุอุโมงค์ กำแพงขนาดความสูง 5 ม. ยาว 50 ม.  มีท่อพ่นน้ำจำนวน 42 ท่อ พ่นน้ำออกมาเป็นรูปพาราโบล่าเหนือทางเดิน เกิดเป็นลักษณะของอุโมงค์น้ำ ตอนกลางคืนมีแสงไฟหลากสีช่วยสร้างบรรยากาศที่ดูลึกลับ

10.ท่าเรือจนชิ
 ระหว่างสะพานบิอูดังเกียวและสะพานมูฮักเกียว มีท่าเรืออยู่สามแห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้สำหรับการเดินทางข้ามคลอง ปัจจุบันกกลายเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงขอบเขตของคลองข้างทางสัญจร และยังเป็นสัญลักษณ์ของโครงการบูรณะคลองซองเกซอนนี้


ทัวร์เกาหลี-เที่ยว พระราชวังเคียงบกทัวร์เกาหลี-เที่ยว พระราชวังเคียงบก
พระราชวังเคียงบก บลูเฮาส์  ย้อนละคร “ KOONG – Princess Hours “ ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 
สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์   เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี
ที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี
ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบ
และบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่ง

 ทัวร์เกาหลี- โซลทาวเวอร์ทัวร์เกาหลี - เที่ยว พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้แบร์ทัวร์เกาหลี - เที่ยว พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้แบร์
หอคอยกรุงโซล+Teddy Bear พาย้อนรอยละครดัง  “ Witch You Hee “   “ Kim Sang Soon “  “ Boys Over Flowers
หรือ F4 เกาหลี “ ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง  พาท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซ
ลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา  พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear Museum ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์
ครั้งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สุดท้ายเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเกาหลี รวมทั้งความทรงจำของอดีต
จนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยน้อยทั้งหลาย และท่านยัง
สามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นว่าย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย  (
ความเชื่อ:  ล๊อกแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น